Zmiany w Kodeksie pracy 2023. Praca zdalna na nowych zasadach

7 kwietnia 2023 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy Kodeksu pracy, które wprowadza uchwalona przez Sejm w grudniu 2022 roku nowelizacja. Zmiany dotyczyć będą m.in. pracy zdalnej. Przeczytaj na czym będą polegać.
Zobacz wideo

Dotychczas praca zdalna była regulowana przepisami wprowadzonymi na czas pandemii. Jednak te rozwiązania były tymczasowe. Teraz, wraz z nowymi ustaleniami i zmianami w Kodeksie pracy 2023, praca zdalna pojawi się w przepisach na stałe.

Zmiany w Kodeksie pracy 2023. Praca zdalna całkowita i hybrydowa

Przez długi czas ustawodawstwo nie nadążało za codziennością. I praca zdalna, praktykowana przez wiele firm, nie posiadała prawnego uregulowania. Na początku kwietnia 2023 ta sytuacja ma ulec zmianie. Zgodnie z przepisami praca zdalna podzielona zostanie na dwa tryby: całkowity i hybrydowy. W zależności od wybranego modelu będzie to praca całkowicie lub częściowo wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 

Wykonywanie pracy zdalnej będzie można zarządzić przy zawieraniu umowy o pracę, ale też w trakcie obowiązującego już zatrudnienia. Jeżeli decyzja o pracy zdalnej nastąpi w trakcie zatrudnienie, a inicjatorem będzie pracownik, wówczas będzie musiał on wcześniej złożyć pracodawcy specjalny wniosek w postaci papierowej lub elektronicznej. 

Praca zdalna wykonywana okazjonalnie. Na czym będzie polegać?

Zgodnie ze zmianami w przepisach Kodeksu pracy 2023 będzie możliwa również praca zdalna  na wniosek pracownika wykonywana okazjonalnie. Będzie mogła ona wynosić do 24 dnia w roku kalendarzowym. 

Wszystkie zasady wykonywania pracy zdalnej mają być określone w: "porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, lub regulaminie – jeżeli w terminie 30 dni nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zakładową organizacją związkową lub w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zakładowa organizacja związkowa (konieczne są tu konsultacje z przedstawicielami pracowników)".

Według nowych przepisów  pracodawca nie będzie mógł odmówić wykonywania pracy zdalnej m.in:

 • pracownicy ciąży,
 • rodzicom wychowującym dziecko do ukończenie przez nie 4. roku życia;
 • rodzicom dziecka, posiadającego zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie, zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu;
 • rodzicom dziecka posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • rodzicom dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania jego rozwoju, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • osobom sprawującym opiekę nad innym członkiem rodziny lub osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jednak, aby móc pracować zdalnie, pracownik będzie musiał wcześniej złożyć u pracodawcy odpowiedni wniosek.

Obowiązkowa praca zdalna? Tylko w kilku przypadkach

W wyjątkowych przypadkach określonych przepisami, praca zdalna będzie mogła być obowiązkowa. Zdarzyć tak się może z kilku wymienionych w przepisach powodów:

 • stanu nadzwyczajnego, 
 • zagrożenia epidemicznego,
 • działania siły wyższej. 

Jednocześnie polecenie obowiązkowej pracy zdalnej pracodawca będzie mógł cofnąć z dwudniowym uprzedzeniem. 

Zmiany w Kodeksie pracy 2023. Nowe przepisy dot. pracy zdalnej określają obowiązki pracodawcy

Jeśli pracodawca wprowadzi system pracy zdalnej, będzie zobowiązany do: 

 • zapewnienia materiałów i narzędzi pracy,
 • zapewnienia instalacji, serwisu i konserwacji narzędzi pracy lub pokrycia niezbędnych kosztów z tym związanych,
 • pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
 • pokrycia innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej 
 • zapewnienia niezbędnych szkoleń i pomocy technicznej. 

Nowe przepisy wprowadzą możliwość kontrolowania pracownika pracującego w systemie zdalnym. 

 Źródło: Gov.pl Infor.pl/ Fakt.pl

Posłuchaj:

TOK FM PREMIUM