Uwaga właściciele domów i garaży! Zgłoszenie ogrzewania domów (CEEB) w pytaniach i odpowiedziach

Przedstawiamy krótki przewodnik zbierający informację na temat obowiązku złożenia deklaracji CEEB. Zgłoszenie ogrzewania domu należy złożyć online lub w urzędzie do 30 czerwca 2022. Jak i gdzie to zrobić? Który formularz wybrać? Jak potraktować garaż w budynku jednorodzinnym?

Deklaracja CEEB - nie wiesz co to jest i jak ją złożyć? Podpowiadamy

Na najważniejsze pytania związane z obowiązkiem złożenia deklaracji odpowiadamy w pytaniach i odpowiedziach. To najszybszy sposób na uzupełnienie wiedzy o nowym obowiązku ciążącym na każdym właścicielu i zarządcy budynku.

Co to jest deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (CEEB)?

To deklaracja na temat źródeł ciepła wykorzystywanych w budynku oraz paliw jakie są spalane w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych całym kraju. Celem przedsięwzięcia jest walka ze smogiem i czyste powietrze nad Polską oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Kto składa deklarację?

Deklarację mają obowiązek złożyć wszyscy właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których wykorzystywane są jakiekolwiek źródła ciepła.

Deklaracja CEEB druk. Do kiedy należy złożyć?

Deklaracje należy złożyć do 30 czerwca 2022. W przypadku gdy po 1 lipca 2022 w budynku zostanie zainstalowany nowe źródło ciepła (np. kominek, czy zostanie wymieniony piec węglowy na gazowy) właściciel lub zarządca takiego budynku musi zgłosić to w terminie 14 dni, składając nową deklarację CEEB.

Co grozi za niezłożenie deklaracji w terminie?

- W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554), został dodany rozdział 5b „Przepis karny", a w nim art. 27h ustawy, który określa sposób karania oraz tryb prowadzonego postępowania:

 • Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.
 • Nie podlega karze za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
 • Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729 i 956). - czytamy na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Kary jakich można się spodziewać to kara grzywny w wysokości 500 zł, a jeśli sprawa trafi do sądu, wymierzona kara może wzrosnąć do 5000 zł.

Deklaracja czym palisz w domu: uwzględnij wszystkie urządzenia i systemy grzejne

W deklaracji musi być wymienione każde źródło ciepła, jakie znajduje się w budynku. Jeśli nieruchomość korzysta z kilku źródeł ciepła np. pieca węglowego zasilającego ogrzewanie domu, pieca gazowego podgrzewającego wodę i kominka, to każde z nich musi być ujęte w deklaracji. Oto urządzenia i systemy podlegające zgłoszeniu.

 • kotły grzewcze na paliwa stałe: węgiel, pellet, drewno
 • piece kaflowe lub wolnostojące opalane paliwem stałym, takim jak węgiel, pellet, drewno,
 • kominki na paliwo stałe, węgiel, drewno
 • kotły olejowe,
 • podgrzewacze gazowe (przepływowe i pojemnościowe)
 • kominki gazowe,
 • trzony kuchenne,
 • piecokuchnie,
 • kuchnie węglowe,
 • pompy ciepła,
 • instalacje ogrzewania elektrycznego,
 • kolektory słoneczne,
 • sieć ciepłownicza.

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła. formularz b czy a. Przeczytaj, który formularz wybrać

Właściciele i zarządcy zgłaszający deklarację CEEB, przede wszystkim muszą wybrać odpowiedni formularz:

 • deklarację A - dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych, wybierają właściciele lub zarządcy budynków mieszkalnych,
 • deklarację B - dotyczącą źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach niemieszkalnych, wybierają właściciele lub zarządcy budynków niemieszkalnych.

A co jeśli w budynku mieszkalnym znajdują się lokale mieszkalne i niemieszkalne lub prowadzona jest działalność gospodarcza?

Oto pytania i odpowiedzi, które na ten temat przygotował Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Czy garaż jest lokalem niemieszkalnym w budynku jednorodzinnym?

Tak, garaż należy zakwalifikować jako lokal niemieszkalny, przy czym deklarację typu B wypełniamy tylko jeśli garaż posiada swoje odrębne źródło ciepła. W przypadku, gdy garaż ma wspólne źródło ciepła z budynkiem jednorodzinnym deklaracji B nie wypełniamy.

Czy zaznacza się w deklaracji np. kocioł zsypowy, który jest zamontowany w garażu? (W garażu jest prowadzona działalność)

W przypadku, gdy garaż jest w bryle domu, ale ma odrębne źródło ciepła niż dom wówczas w deklaracji typu A pkt. C01 zaznaczamy checkbox i dodatkowo wypełniamy i dołączamy deklarację typu B. Jeśli garaż jest budynkiem wolnostojącym z własnym numerem budynku wówczas składamy deklarację typu B. We wszystkich opisanych wyżej przypadkach należy wybrać pozycję nr 02 - kocioł na paliwa stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy.

Część budynku gospodarczego jest przekształcona na lokal mieszkalny. Jaką deklarację należy wypełnić? Na budynek mieszkalny czy niemieszkalny?

W takim przypadku możliwe jest wypełnienie zarówno deklaracji A jak i B. Wybór należy do właściciela/zarządcy budynku lub lokalu.

Te i inne pytania i odpowiedzi znajdziesz na stronie gunb.gov.pl.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!

DOSTĘP PREMIUM