Więcej pieniędzy dla TVP i Polskiego Radia. KRRiT podnosi abonament RTV

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała o podwyżce abonamentu radiowo telewizyjnego od 2023 roku. Stawki będą wyższe nawet o 16 procent. Pieniądze zasilą budżet TVP i Polskiego Radia.

Abonament RTV 2023 zdrożeje. Skorzysta na tym TVP

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wydała rozporządzenie dotyczące podwyżek abonamentu RTV, które będą wprowadzone od 2023 roku. 

Opłata za używanie odbiornika radiowego wyniesie 8,70 zł miesięcznie (obecnie jest to 7,50 zł). Posiadacze odbiorników telewizyjnych lub telewizyjnych i radiowych będą płacić 27,30 zł (obecnie płacą 24,50 zł). To wzrost odpowiednio o 16 i 11,4 proc. Osoby, które będą chciały opłacić abonament z góry za dłuższy okres będą mogły liczyć na nieco niższe opłaty.

Wpływy z abonamentu RTV zasilą budżety Telewizji Polskiej i Polskiego Radia. Jak podaje portal wirtualnemedia.pl, w budżecie na 2022 rok Telewizja Polska zapisała 2,066 mld zł z abonamentu rtv i rekompensaty abonamentowej. To więcej niż w 2021 roku kiedy publiczny nadawca uzyskał 1,71 mld zł z rekompensaty i 331,4 mln zł z opłaty abonamentowej. Polskie Radio otrzyma 110,004 mln zł (rok temu: 125,91 mln zł). Mniej pieniędzy trafi także do 17 regionalnych rozgłośni Polskiego Radia: będzie to 99 mln zł do podziału (w ub.r. - 112,66 mln zł).

Sięganie głębiej do kieszeni podatników, by wspierać media publiczne faworyzujące partię rządzącą wywołuje spore emocje. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele komentarzy negatywnych komentarzy: 

- Od przyszłego roku abonament rtv ma wzrosnąć o 10%. Tyle więc dopłacimy Pisowi do propagandy w roku wyborczym. Ciekawe, o ile wzrośnie dotacja dla mediów publicznych z budżetu państwa? Czyli też z naszych kieszeni. - napisał na Twitterze poseł Krzysztof Hetman

Abonament RTV 2022 - Co grozi za niepłacenie? Egzekucją należności zajmie się Urząd Skarbowy

Jak podaje businessinsider.pl, obecnie z 13,5 mln gospodarstw domowych w Polsce zarejestrowany odbiornik ma zaledwie 6,6 mln. Tymczasem według danych GUS  telewizory znajdują się w ponad 96 proc. polskich domów.

Co zatem grozi tym, którzy mają telewizory, ale abonamentu płacić nie chcą? 

Jak czytamy w businessinsider.pl, do posiadacza odbiornika może przyjść pismo ponaglające, a następnie powiadomienie z Poczty Polskiej z nakazem zapłaty, obejmującym maksymalnie okres pięciu lat wstecz. Osobom, które taki nakaz zignorują, wystawiony zostaje tzw. tytuł wykonawczy w celu egzekucji należności, a sprawę przejmuje Urząd Skarbowy

Z udostępnionych portalowi Wirtualnemedia.pl danych KRRiT wynika, że Poczta Polska w 2020 r. wystawiła 101 715 tytułów wykonawczych w związku z niepłaceniem abonamentu. Z tego zrealizowano 89 248 nakazów zapłaty. W zeszłym roku z tytułu upomnień do zapłaty abonamentu udało się wyegzekwować kwotę 50,786 mln zł.

Abonament rtv 2022 - kto zwolniony z płacenia? Sprawdź, czy jesteś w tej grupie 

Spora grupa Polaków, którzy mają zarejestrowany odbiornik RTV nie musi płacić abonamentu. Z obowiązku tego zwolnione są między innymi osoby:

 • które skończyły 75 lat; 
 • mające pierwszą grupą inwalidzką; 
 • całkowicie niezdolne do pracy; 
 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności; 
 • trwale lub okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym; 
 • otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną; 
 • niesłyszące; 
 • niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.; 
 • które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym; 
 • spełniające kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 
 • mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego, pomocy dla rodzin zastępczych itp.; 
 • bezrobotne; 
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego; 
 • inwalidzi wojenni i wojskowi; 
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz członkowie rodzin po śmierci kombatantów; 
 • osoby represjonowane oraz członkowie rodzin po śmierci represjonowanych; 
 • osoby zaliczone do jednej z grup inwalidzkich wskutek inwalidztwa powstałego w wyniku przymusowego zatrudnienia w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych; 
 • weterani poszkodowani wskutek działań poza granicami Polski. 

TOK FM PREMIUM