Najważniejsze zmiany w nowym roku szkolnym 2022/2023. Nie tylko HIT i nauka strzelania

Rok szkolny 2022/23 wystartował. Uczniów, rodziców i nauczycieli czeka sporo zmian. Historia i Teraźniejszość oraz nauka strzelania to nie wszystkie nowości przygotowane na ten rok szkolny. Zmienią się wymagania egzaminacyjne, w placówkach pojawi się pedagog specjalny, a nauczyciele będą mieli godzinę więcej w tygodniu na spotkania z rodzicami lub uczniami.

Nowe przedmioty w szkole. Dotyczą historii i cyberbezpieczeństwa

O nowych przedmiotach, które w roku szkolnym 2022/23 zaczną być wykładane w szkołach, było głośno w ciągu ostatnich miesięcy. Szczególną sławę, z racji kontrowersyjnego podręcznika, zyskał pierwszy z nich.

Historia i teraźniejszość

Przedmiot Historia i Teraźniejszość zastąpi na podstawowym poziomie dotychczasową Wiedzę o Społeczeństwie. Postawa programowa obejmuje historię Polski i świata po 1945 roku.

Nowego przedmiotu będą się uczyć uczniowie klas I liceów i techników. Starsze roczniki klas licealnych nie zostaną nim objęte.

Przysposobienie obronne wraca do szkół?

W szkołach pojawi się też nowa odsłona przedmiotu Edukacja dla Bezpieczeństwa. Uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych będą się go uczyć, poznając elementy cyberbezpieczeństwa, oraz obchodzenia się z bronią. Przedmiot zawiera więc treści, które rodzice i dziadkowie obecnych uczniów mogą pamiętać z przedmiotu Przysposobienie Obronne.

Zmiany w egzaminach 2023. Nowa matura, egzamin ósmoklasisty w maju

Dużo zmian czeka uczniów, którzy w rozpoczętym właśnie roku będą kończyć podstawówki i licea. Chodzi o egzaminy. Będą prowadzone według nowych wymagań egzaminacyjnych, które stanowią katalog zawężonych wymagań określonych w podstawie programowej.

Egzamin ósmoklasisty 2022/23

Przede wszystkim egzamin dla ósmoklasistów będzie odbywał się nie w kwietniu tylko w maju.

Będzie się składał z trzech części:

  • egzaminu z języka polskiego,
  • egzaminu z matematyki,
  • egzaminu z języka obcego.

Zrezygnowano natomiast z wprowadzania czwartego egzaminu z przedmiotu do wyboru.

Nowa matura 2023

Nowa matura nie obejmie absolwentów techników. Uczniowie tego typu szkół przystąpią do matur według nowej formuły dopiero w 2024 roku.

Większość uczniów szkół ponadpodstawowych już w 2023 będzie miała do czynienia z nową maturą:

  • maturzyści będą zdawać 3 obowiązkowe egzaminy pisemne (polski, matematyka, język obcy), a także egzamin pisemny z przedmiotu do wyboru oraz 2 obowiązkowe egzaminy ustne (polski i język obcy). Chętni będą mogli wybrać kilka przedmiotów dodatkowych, a uczniowie ze szkół dla mniejszości narodowych przystąpią jeszcze do 2 egzaminów z języka ojczystego, pisemnego i ustnego,
  • aby zdać maturę, trzeba będzie uzyskać minimum 30 proc. punktów. Próg zaliczeniowy — jak dotąd — nie będzie obowiązywał w przypadku przedmiotu do wyboru,
  • na egzaminach z języka polskiego będzie obowiązywać dłuższa lista lektur. Wypracowanie na egzaminie pisemnym ma być dłuższe, a na ustnym uczniowie będą losować dwa pytania, a nie - jak dotychczas — jedno.
  • czas egzaminów, zarówno pisemnych, jak i ustnych, będzie wydłużony,
  • zadania na egzamin ustny będą jawne. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej ma ogłaszać listę pytań 1 września w roku poprzedzającym maturę. Lista zagadnień na maturę 2023 jest już znana.

Rok szkolny 2022/23 - pozostałe zmiany we wszystkich typach szkół

Nowy rok szkolny przyniesie uczniom i nauczycielom także inne zmiany

Pedagog specjalny

W tym roku w szkołach pojawiło się nowe stanowisko — pedagog specjalny. Będzie wspierał nauczycieli, a także realizował zajęcia specjalistyczne z uczniami czy udzielał porad i konsultacji rodzicom.

Zasady zawieszenia lekcji

Zostają też wprowadzone nowe zasady zawieszania lekcji na czas określony, w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa. Chodzi o temperaturę otoczenia lub pomieszczeń zagrażającą zdrowiu, sytuację epidemiologiczną czy innego, nadzwyczajnego zdarzenia.

W przypadku zawieszenia lekcji trwającego powyżej 2 dni dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę zdalną.

Godzina konsultacji z nauczycielem

Do szkół powracają w tym roku tzw. godziny karciane. To dodatkowa godzina dostępności nauczyciela w szkole w ciągu tygodnia. Zgodnie z założeniem ministra oświaty Przemysława Czarnka, nauczyciel dodatkową godzinę ma wykorzystać na konsultacje z uczniami i rodzicami.

Obiady szkolne

Od bieżącego roku szkolnego dyrektorzy wszystkich szkół mają obowiązek zapewnić uczniom posiłki oraz warunki do ich spożycia na terenie szkoły. Posiłki będą odpłatne, a cenę za obiad będą ustalać dyrektorzy w porozumieniu z organem prowadzącym.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM