Jak złożyć wniosek o dodatek do pelletu? Wypłaty ruszą niebawem, ale są warunki

Zaczynający się sezon grzewczy będzie trudny. Wiele osób czeka na wsparcie, jakie można dostać w ramach dodatków do ogrzewania, które mają pomóc w pokryciu wysokich kosztów grzewczych. Jedną z rekompensat stanowi dodatek do pelletu, którego wysokość wynosi 3 tys. złotych. Jak otrzymać dofinansowanie i jak wypełnić wniosek o dopłatę do pelletu? Podpowiadamy.

Dodatki energetyczne to świadczenia jednorazowe. Ustawa o dodatku energetycznym wprowadza m.in. dodatki dla gospodarstw domowych, które ogrzewają się przy pomocy kotłów lub pieców na biomasę, LPG lub olej opałowy, przy czym warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie głównego źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Wysokość dodatku różni się w zależności od źródła ogrzewania i wynosi:

 • 3 tys. zł w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,
 • 1 tys. zł w przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe,
 • 2 tys zł - na olej opałowy,
 • 500 zł dla ogrzewania na LPG.

Dodatek do pelletu wniosek online

Oficjalnie od 21 września 2022 można składać wnioski  o dodatki do ogrzewania paliwami innymi niż węgiel, w tym pelletem.

Wniosek  o dodatek do pelletu można pobrać klikając w LINK. 

Podpowiadamy, jak wypełnić wniosek o dopłatę do pelletu

Aby starać się o dodatek do ogrzewania, należy wypełnić i złożyć wniosek.

We wniosku, trzeba podać m.in.:

 • imię i nazwisko,
 • numer PESEL,
 • serię i numer dowodu osobistego,
 • adres zamieszkania,
 • numer rachunku bankowego.

Należy wybrać czy gospodarstwo domowe jest:

 • jednoosobowe,
 • wieloosobowe.

We wniosku trzeba też podać rodzaj wykorzystywanego źródła ciepła:

 • kocioł na paliwo stałe,
 • kominek,
 • koza,
 • ogrzewacz powietrza,
 • trzon kuchenny,
 • piecokuchnia,
 • piec kaflowy na paliwo stałe,
 • kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
 • kocioł olejowy.

Należy również zaznaczyć jakie paliwo jest wykorzystywane do ogrzewania:

 • pellet drzewny,
 • drewno kawałkowe,
 • gaz LPG,
 • olej opałowy,
 • inny rodzaj biomasy.

Jak i gdzie  można złożyć wniosek o dodatek do pelletu 2022?

Wnioski o dodatek do pelletu można składać w urzędzie miasta lub gminy:

 • osobiście,
 • za pomocą poczty
 • online przez e-PUAP.

Kiedy dodatek do pelletu trafi na konto? Terminy wniosków i wypłat

Wnioski o dodatek energetyczny w tym dodatek do pelletu, podobnie jak przy dodatku węglowym, są przyjmowane do 30 listopada. 

Po złożeniu wniosku, wójt, burmistrz albo prezydent miasta weryfikuje m.in. ich zgodność z wpisem do CEEB, który jest warunkiem otrzymania dodatku. Dodatek przysługuje, jeśli źródło ogrzewania zostało wpisane do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do 11 sierpnia. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z ustawą, gminy mają 30 dni na wypłatę pieniędzy.

Nowe przepisy zakładają też, że jeden dodatek energetyczny w tym dodatek do pelletu, będzie wypłacany na jeden adres zamieszkania.

Kto nie dostanie dodatku do pelletu 2022?

Przedstawiciele gospodarstw domowych, które mają więcej niż jedno źródło ciepła muszą we wniosku wybrać o który dodatek się starają. 

Dodatku do pelletu nie dostanie natomiast gospodarstwo, które ma pozytywnie rozpatrzony wniosek o dodatek węglowy przewidziany inną ustawą.

TOK FM PREMIUM