Waloryzacja rent i emerytur 2023. Już wiadomo, ile będzie wynosić najniższa emerytura w 2023 roku

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało nowe przepisy dotyczące zasad waloryzacji rent i emerytur w przyszłym roku. W 2023 r. będzie zastosowana kwotowo-procentowa waloryzacja rent i emerytur, w efekcie której emerytury wzrosną o co najmniej 250 złotych.

Jak informuje PAP,  w ramach waloryzacji świadczeń w 2023 r. zaproponowano modyfikację obecnie obowiązujących zasad wynikających z ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiany te będą polegały na podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

  • 1588,44 zł czyli 1445 zł netto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej, 
  •  1191,33 zł brutto czyli 1020 zł netto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Waloryzacja emerytur w 2023 na nowych zasadach

W przyszłym roku rząd planuje przeprowadzenie waloryzacji kwotowo-procentowej. Oznacza to, że emerytury i renty wzrosną o wskaźnik waloryzacji, który według planów ma wynieść  13,8 proc., jednak z gwarancją minimalnej podwyżki na poziomie 250 zł brutto czyli 227,50 złotych na rękę. 

Proponowany wskaźnik posłuży natomiast do procentowej waloryzacji tych emerytur, które są wyższe niż 1812 zł brutto. 

Rewaloryzacja emerytur 2023. Czym różnią się waloryzacja procentowa i kwotowa?

  •  Waloryzacja emerytur procentowa oznacza, że emerytura i renta zostaje podwyższona o określony procent. Im większa renta lub emerytura, tym wyższa podwyżka.
  •  Waloryzacja emerytur kwotowa oznacza  pieniądze o określonej wysokości dla każdego uprawnionego, czyli np. każda emerytura i renta zostaje podwyższona równo o np. 250 złotych - przypomina gazetasenior.pl.

W 2023 ma obowiązywać waloryzacja kwotowo-procentowa, będąca połączeniem obydwu sposobów waloryzacji. 

- Proponowane rozwiązanie zapewnia zachowanie realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach – podkreślono w rządowej informacji.

Najniższe renty i emerytury 2022. Aktualnie obowiązują takie stawki

Obecnie minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1338,44 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w 2022 wynosi -  1003,83 zł brutto.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Taka coroczna waloryzacja, polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym, zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku.

Świadczenia przedemerytalne 2023. Ile wyniesie świadczenie?

Na podstawie przyszłorocznego projektu planowane jest również podwyższenie kwoty świadczenia przedemerytalnego. Podwyżka wspomnianego świadczenia polegać będzie na dodaniu 250 zł brutto do obecnej kwoty i  tym samym świadczenie przedemerytalne wyniesie 1600,70 zł brutto. 

Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed przekazał PAP, że w budżecie państwa na przyszłoroczną waloryzację świadczeń zaplanowano około 40 mld zł.

Ile będą wynosić 13. i 14. emerytura po waloryzacji emerytur 2023?

Trzynasta emerytura to dodatkowe roczne świadczenie emerytalne, które przysługuje wszystkim emerytom i rencistom bez względu na wysokość ich podstawowego świadczenia. Jest wypłacane w wysokości minimalnej emerytury. 

13. emerytura w 2023 r., według aktualnych prognoz wyniesie zatem ok. 1588,44 zł brutto  czyli 1445 zł netto.

Czternastka, czyli kolejne dodatkowe świadczenie dla seniorów,  jeśli w przyszłym roku zostanie wypłacona, również wyniesie 1588 zł brutto, czyli 1445 zł netto.

14. emerytura to dodatkowe świadczenie. Aby je otrzymać  w pełnej wysokości, emerytura lub renta podstawowa nie może przekroczyć progu dochodowego, który np. w 2022 r. wynosi 2900 zł brutto. 

TOK FM PREMIUM