Najniższa emerytura w Polsce i Europie. Mało? Prezeska ZUS wie jak ją zwiększyć

Najniższa emerytura 2022 to 1338,44 zł. Prezeska ZUS, prof. Gertruda Uścińska wie jak ją zwiększyć. Nawet dwukrotnie. Sprawdzamy jakie najniższe świadczenia dostają polscy i europejscy emeryci.

Emerytury w Polsce. Wiek emerytalny w Polsce, najniższa emerytura 2022

Emerytura w Polsce przysługuje po osiągnięciu wieku emerytalnego: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jest przyznawana od miesiąca, w którym został złożony wniosek, jednak nie wcześniej niż od dnia, w którym ubezpieczony osiągnął wskazany wyżej powszechny wiek emerytalny.

Przyznana emerytura podlega co rok waloryzacji o określony wskaźnik, ogłaszany przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 1 marca 2022 r najniższa emerytura w Polsce wynosi 1338,44 zł brutto i wzrosła od poprzedniego roku o o 87,56 zł – z 1250,88 zł

Najniższe świadczenia wypłacane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych obecnie wynoszą:

 • emerytura i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna – 1338,44 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – 1003,83 zł,
 • renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową oraz renta rodzinna wypadkowa – 1606,13 zł,
 • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową – 1204,60 zł.

Te zasady dotyczące wysokości świadczeń nie obejmują grup zawodowych obsługiwanych przez branżowe systemy emerytalne, m.in. służb mundurowych, górników, nauczycieli, sędziów czy osób rozliczających się za pośrednictwem Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Powyższe grupy obowiązują zupełnie inne wysokości świadczeń i zasady ich naliczania, a nawet inny wiek emerytalny.

Także przedsiębiorcy i osoby samozatrudnione otrzymują świadczenia wypłacane według innych zasad. Są całkowicie uzależnione od lat i wysokości odprowadzonych składek. W skrajnych przypadkach mogą wynosić nawet kilka - kilkanaście złotych miesięcznie.

Emerytury w Europie. Wiek, staż pracy i najniższe świadczenia. Sprawdzamy kto ma najmniej

Wysokość najniższych emerytur oraz wiek emerytalny w Niemczech, Danii, czy Wielkiej Brytanii różnią się od tych w Polsce. Większość państw europejskich od kilku lat stopniowo podwyższa powszechny wiek emerytalny. Wynika to z sytuacji demograficznej państw oraz coraz wyższej średniej długości życia. Dzięki temu spadek emerytur w krajach, w których społeczeństwo się starzeje i zmniejsza się liczba osób w wieku produkcyjnym, nie będzie tak gwałtowny jak u nas.

Wysokość najniższych emerytur w Europie. Dane zebrane przez portal Gazeta Prawna:

 • Dania. wiek emerytalny 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Minimalna emerytura ok 4,5 tys. - 6 tys. zł.
 • Niemcy: wiek emerytalny 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Najniższa emerytura w Niemczech zachodnich to ok 2,9 tys. zł. W Niemczech wschodnich (dawnej NRD) jest nieco niższa i wynosi ok. 2,7 tys. zł.
 • Szwecja: wiek emerytalny 65 lat dla kobiet i mężczyzn. Minimalna emerytura to ok. 3,2 tys. zł.
 • Holandia: wiek emerytalny 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Emerytura dla osób prowadzących gospodarstwo domowe z partnerem to ok 3,1 tys. zł, a dla osób samotnych 4,5 tys. zł.
 • Wielka Brytania: wiek emerytalny to 68 lat dla kobiet i mężczyzn. Minimalna emerytura to ok. 2,6 tys. zł.
 • Francja: wiek emerytalny 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Najniższa emerytura we Francji to 2,4 tys. zł.
 • Hiszpania: wiek emerytalny - 67 lat dla kobiet i mężczyzn. Najniższa emerytura w Hiszpanii wynosi 2,8 tys. zł.
 • Włochy: wiek emerytalny 66 lat dla kobiet i mężczyzn. Minimalna emerytura wynosi ok. 2 tys. zł.

Czy wyższy wiek emerytalny wpłynie na wysokość emerytur w Polsce? Prezeska ZUS: "jest 1 wyjście"

Krajowy Plan Odbudowy 2022 przyjęty przez rząd i wstępnie zatwierdzony przez Komisję Europejską, zawiera nie tylko głośne kamienie milowe dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

Zapisano w nim także 115 innych kamieni milowych. Jednym z nich jest zobowiązanie rządu do podniesienia efektywnego wieku emerytalnego w Polsce. Władze, które w poprzedniej kadencji rozpoczęły rządzenie od obniżenia wieku emerytalnego, dziś widzą, że sytuacja demograficzna w Polsce nie pozwala na jego utrzymanie na tak niskim poziomie. Wpłynie to na coraz bardziej głodowe emerytury Polaków.

- Zasada jest prosta: co wpłaciłeś do systemu, tyle dostaniesz. W takim rozrachunku emerytura to po prostu suma zwaloryzowanych składek podzielona przez średnie oczekiwane dalsze trwanie życia. Im dłużej żyjemy (...) tym niższe świadczenie otrzymamy.- można przeczytać w analizie na portalu Money.pl

Jak wynika danych przedstawionych na portalu Money.pl każdy rok pracy dłużej wpłynie na podniesienie wysokości emerytury o 10-15 proc.

- Jeśli wstrzymamy się z taką decyzją (przejścia na emeryturę - przyp. redakcji) 5-6 lat wówczas możemy podwoić nasze świadczenie. Potwierdzają to dane o rekordzistach w rejestrach ZUS - wyjaśnia na łamach Money.pl szefowa ZUS, prof. Gertruda Uścińska. 

TOK FM PREMIUM