O. Gużyński o stanowisku KEP w "kwestii LGBT": To i tak postęp w porównaniu do wypowiedzi abpa Jędraszewskiego

- Jedną ze słabszych stron tego dokumentu jest brak precyzyjnych definicji chociażby w odniesieniu do używanych skrótowców: ideologia gender, ideologia LGBT, grupy LGBT itd. Można odnieść wrażenie, że to są wszyscy i nikt zarazem - mówił w TOK FM dominikanin ojciec Paweł Gużyński, komentując stanowisko Konferencji Episkopatu Polski "w kwestii LGBT+".
Zobacz wideo

W Pierwszym śniadaniu w TOK-u ojciec Paweł Gużyński komentował wydane niedawno stanowisko Konferencji Episkopatu Polski "w kwestii LGBT+". Na 27 stronach KEP porusza takie sprawy jak: "płciowość mężczyzny i kobiety w chrześcijańskiej wizji człowieka", "osoby LGBT+ w Kościele katolickim" czy "Kościół wobec stanowiska LGBT+ w sprawie wychowania seksualnego dzieci i młodzieży".

W ocenie biskupów "postulat szacunku dla każdej osoby, w tym osób identyfikujących się z LGBT+, jest w pełni słuszny, zaś demokratyczne państwo prawa powinno zadbać o to, aby żadne z podstawowych praw tych osób, niestojące w oczywistej sprzeczności z ludzką naturą i dobrem wspólnym (jak monopłciowy związek czy adopcja dzieci przez takie związki) nie było naruszane".

"Nie do zaakceptowania są więc jakiekolwiek akty przemocy fizycznej lub werbalnej, wszelkie formy chuligańskich zachowań i agresji wobec osób LGBT+" - podkreślą polscy biskupi. Z drugiej strony zaznaczają, że "obowiązek szacunku dla osób związanych z ruchem LGBT+ nie oznacza bezkrytycznego akceptowania ich poglądów". Na ten ostatni wątek uwagę zwrócił prowadzący audycję Piotr Maślak. Zwrócił uwagę, że zna wiele osób nieheteronormatywnych, które mają bardzo różne poglądy. 

- Niewątpliwie jedną ze słabszych stron tego dokumentu jest brak precyzyjnych definicji chociażby w odniesieniu do używanych skrótowców: ideologia gender, ideologia LGBT, grupy LGBT itd. Można odnieść wrażenie, że to są wszyscy i nikt zarazem. Ale ten sposób wypowiadania się jest obecny nie od dziś - powiedział ojciec Gużyński.

Podcast jest zablokowany? Za 5 złotych odblokujesz wszystkie!

Dominikanin zwrócił jednak uwagę, że stanowisko KEP i tak stanowi "pewien postęp" w porównaniu na przykład do wypowiedzi abpa Marka Jędraszewskiego sprzed dwóch lat - metropolita krakowski porównywał wówczas osoby LGBT do "tęczowej zarazy". Postęp ten, zdaniem gościa TOK FM miałby polegać na tym, że biskupi odnoszą się w swoim dokumencie do pewnych dokumentów czy postulatów społeczności nieheteronormatywnych - a konkretniej do Karty LGBT+, którą w 2019 roku przyjął warszawski samorząd.

Na koniec dominikanin uczulał, że "postulat stania po stronie słabszych i chronienia tego, co delikatne, co szczególnie narażone na nadużycia i wykorzystanie to rdzenny postulat Ewangelii" i należy o tym pamiętać. Całe stanowisko KEP można znaleźć tu.

TOK FM PREMIUM