Kwarantanna po przyjeździe do Polski z wakacji. Jakie są zasady wjazdu do kraju?

Kwarantanna po przyjeździe do Polski to jedno z tych obostrzeń, które wciąż obowiązują. Zasady wjazdu do naszego kraju różnią się nieco w zależności od tego, skąd wracamy. Dla kogo kwarantanna będzie obowiązkowa? I czy można ją skrócić? Jakie są zasady dla zaszczepionych?
Zobacz wideo

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dla kogo jest kwarantanna po powrocie do Polski?
  • Jak uniknąć kwarantanny po powrocie z zagranicy?
  • Czy przed wjazdem do Polski trzeba zrobić test?

Kwarantanna po przyjeździe do Polski. Dla kogo będzie obowiązkowa? 

Wraz z nadejściem sezonu wakacyjnego wielu Polaków udało lub planuje się udać za granicę. Po zeszłorocznym sezonie zrujnowanym przez pandemię COVID-19, turystyczne miejscowości ponownie wypełniają się ludźmi. Nie oznacza to jednak, że problemy wywołane koronawirusem mamy za sobą. W wielu krajach wciąż obowiązują ograniczenia covidowe, w tym również w Polsce. Jednym z nich jest automatyczna, obowiązkowa kwarantanna po przekroczeniu granicy. Nie dotyczy to jednak wszystkich przyjezdnych, a zasady są inne w zależności od miejsca, z którego wracamy do Polski.

Czy obowiązuje kwarantanna po przyjeździe do Polski? Obowiązek kwarantanny został nałożony na wszystkich podróżnych przyjeżdżających z zagranicy. Osoby wjeżdżające do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej, ze strefy Schengen oraz z Turcji niezależnie od środka transportu podlegają 10-dniowej kwarantannie. To samo dotyczy osób przyjeżdżających spoza tych stref. Różnica polega na tym, że osoby z drugiej grupy, na które nałożono kwarantannę, będą mogły wykonać test zwalniający z kwarantanny nie wcześniej niż 7. dnia, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy. Wydłuża się więc ewentualny okres ich izolacji.

Jak uniknąć kwarantanny po powrocie z zagranicy?

Kwarantanna po przekroczeniu granicy Polski jest nakładana automatycznie, jednak nie wszyscy muszą być poddawani izolacji. Jak uniknąć obowiązkowej kwarantanny po powrocie z zagranicy? Na kwarantannę po powrocie do Polski nie są kierowane osoby, które spełniają jeden lub więcej z poniższych warunków:

  • Są zaszczepione pełnym cyklem szczepienia, a od podania ostatniej dawki szczepienia upłynęło 14 dni (liczone od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki), a ponadto mają poświadczenie szczepienia w postaci unijnego certyfikatu COVID lub innego honorowanego dokumentu (szczepionka musi być dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej).
  • Przebyły zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (tzw. ozdrowieńcy) nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy Polski. Ozdrowieńcy muszą okazać dokument potwierdzający przebycie choroby (w języku polskim lub angielskim).
  • Posiadają negatywny wynik testu PCR lub antygenowego na COVID-19 w postaci unijnego certyfikatu COVID lub innego dokumentu (w języku polskim lub angielskim). Test musi być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy,

Nie dotyczy to jedynie dzieci do 12. roku życia podróżujących pod opieką dorosłych zaszczepionych przeciw COVID-19 lub posiadających negatywny wynik testu na COVID-19. Zatem można uniknąć kwarantanny, o ile jest się osobą zaszczepioną, wolną od wirusa lub ozdrowieńcem. W każdej z tych sytuacji należy posiadać stosowne poświadczenie.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM