Ustawa o obronie ojczyzny już w Sejmie. Lista zmian przewidzianych w projekcie

We wtorek 22 lutego Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o obronie Ojczyzny, przedłożony przez ministra obrony narodowej. Niespełna tydzień później, 28 lutego, projekt trafił do Sejmu. To szczególnie ważne, biorąc pod uwagę niedawny atak wojsk rosyjskich na Ukrainę. Streszczamy, co zakłada projekt ustawy o obronie ojczyzny.

Ustawy o obronie Ojczyzny. Co zakłada? Co się zmieni?

Projekt ustawy o obronie ojczyzny został skierowany do pierwszego czytania, tak wynika z informacji zamieszczonej na stronie internetowej Sejmu. W ubiegłym tygodniu marszałek Elżbieta Witek poinformowała, że posłowie jak najszybciej zajmą się projektem. Według najnowszych informacji, ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2022 r., z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.

"Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do tej sytuacji, która jest obecnie; siłami, które będą zdolne odeprzeć atak, i które będą na tyle silne, by do tego ataku nie doszło" - powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński po obradach rządu, na których przyjęto ustawę

Co zakłada ustawa o obronie Ojczyzny? Jak czytamy na stronie rządowej, "nowa ustawa o obronie Ojczyzny uwzględnia aktualną sytuację geopolityczną wokół Polski i związaną z tym konieczność rozbudowy potencjału obronnego kraju, w tym modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP oraz zwiększenia liczby żołnierzy do ok. 300 tysięcy".

Ustawy o obronie Ojczyzny - lista zmian

Ustawa o obronie Ojczyzny została przygotowana bezpośrednio w MON pod kierownictwem ministra Mariusza Błaszczaka. Nowe przepisy zastąpią m.in. ustawę z 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Poniżej prezentujemy listę zmian:

Dodatkowe środki na rozwój polskiej armii, w tym m.in. zwiększenie wydatków obronnych do poziomu 2,5 proc. PKB (do 2024 roku), utworzenie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych;

Wzrost liczebności wojska do ok. 300 tys. żołnierzy (ok. 250 tys. żołnierzy zawodowych i ok. 50 tys. żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej).

Świadczenia motywacyjne dla żołnierzy

  • 1500 zł - żołnierze zawodowi, którzy posiadają wysługę czynnej służby wojskowej powyżej 25 lat, jednak nie więcej niż 28 lat i 6 miesięcy;
  • 2500 zł - żołnierze zawodowi, którzy posiadają wysługę czynnej służby wojskowej powyżej 28 lat i 6 miesięcy.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa, aby zwiększyć liczbę wykwalifikowanych rezerwistów, do tego podział rezerwowej służby wojskowej aktywną i pasywną.

  • aktywna - osoby po przeszkoleniu wojskowym i przysiędze wojskowej, które wyraziły chęć takiej służby;
  • pasywna - osoby zakwalifikowane do rezerwy bez złożenia przysięgi oraz osoby, które złożyły przysięgę, ale nie są zainteresowane służbą w wojsku.

Korzyści dla wojska i dla kandydatów, w tym m.in. prostsze mechanizmy rekrutacji, zwiększenie zasobu kadry rezerwowej, likwidacja "szklanego sufitu" dla szeregowych i podoficerów, uposażenie studentów na kierunkach wojskowych równe żołnierzom zawodowym w tym samym stopniu.

DOSTĘP PREMIUM