Abonament RTV 2023. Kto jest zwolniony z płacenia?

Płacenie abonamentu RTV 2023 jest w Polsce obowiązkowe. Jednak od tej reguły istnieją wyjątki, które dokładnie precyzują zapisy Ustawy o abonamencie RTV. Poniżej wyjaśniamy, jakie stawki opłat obowiązują oraz kto jest z abonamentu RTV zwolniony.
Zobacz wideo

Abonament RTV dla użytkowników odbiorników telewizyjnych i radiowych jest w Polsce opłatą obowiązkową. Corocznie wysokość opłat ustala Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, natomiast organem odpowiedzialnym za pobieranie należności jest Poczta Polska.

Abonament RTV 2023 - aktualne stawki

Opłata za abonament RTV 2023 wynosi:

 • za używanie odbiornika radiofonicznego – 8,70 zł za 1 miesiąc;
 • za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 27,30 zł za 1 miesiąc.

Opłaty należy uiszczać do 25 dnia miesiąca. Osoby, które zapłacą za więcej miesięcy lub za cały rok z góry, mogą skorzystać ze zniżki. Tabela opłat za abonament RTV 2023

Natomiast za niepłacenie abonamentu RTV czy brak rejestracji odbiornika, można dostać karę w wysokości nawet 30-krotności jego miesięcznej wysokości.

Abonament RTV 2023 - kto jest zwolniony z płacenia? Sprawdź, czy jesteś w tej grupie

Spora grupa Polaków, którzy mają zarejestrowany odbiornik, nie musi płacić abonamentu RTV. Z obowiązku tego zwolnione są między innymi osoby:

 • które skończyły 75 lat;
 • mające pierwszą grupą inwalidzką;
 • całkowicie niezdolne do pracy;
 • ze znacznym stopniem niepełnosprawności;
 • trwale lub okresowo niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym;
 • otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną;
 • niesłyszące;
 • niewidome, u których ostrość wzroku nie przekracza 15 proc.;
 • które ukończyły 60 lat i mają prawo do emerytury nieprzekraczającej kwoty 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym;
 • spełniające kryteria dochodowe wynikające z ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych, np. zasiłku stałego, zasiłku okresowego, pomocy dla rodzin zastępczych itp.;
 • bezrobotne;
 • posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;
 • inwalidzi wojenni i wojskowi;
 • kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi oraz członkowie rodzin po śmierci kombatantów;
 • osoby represjonowane oraz członkowie rodzin po śmierci represjonowanych;
 • osoby zaliczone do jednej z grup inwalidzkich wskutek inwalidztwa powstałego w wyniku przymusowego zatrudnienia w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych;
 • weterani poszkodowani wskutek działań poza granicami Polski.

Źródło: Poczta Polska

Posłuchaj: 

TOK FM PREMIUM