Sąd zmienił decyzję UOKiK. Zgodził się, by Agora przejęła kontrolę nad Eurozetem

Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok, w którym zmienił decyzję prezesa UOKiK i zgodził się na przejęcie kontroli nad Eurozetem przez Agorę. Wyrok jest nieprawomocny.

Postępowanie przed SOKiK rozpoczęło się 25 listopada 2021 roku. Agora zaskarżyła do sądu decyzję Urzędu, wskazując na rażące naruszenia przepisów prawa przy wydaniu rozstrzygnięcia.

UOKiK zakazał Agorze przejęcia pozostałych 60 proc. udziałów w styczniu 2021 roku (Agora 40 proc. udziałów w Eurozecie kupiła w lutym 2019 roku). Stwierdził, że transakcja mogłaby prowadzić do powstania duopolu i marginalizacji pozostałych grup i stacji radiowych.

Teraz Sąd Okręgowy w Warszawie - po przeprowadzeniu postępowania z odwołania Agory - ogłosił wyrok zmieniający w całości decyzję Prezesa UOKiK. Zgodził się z Agorą, że "transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku", a "przedstawione w decyzji prezesa UOKiK hipotetyczne scenariusze, mające grozić istotnym ograniczeniem konkurencji, mają charakter spekulatywny i są mało prawdopodobne". Dlatego sąd wyraził bezwarunkową zgodę na przejęcie Eurozetu.

Wyrok nie jest prawomocny.

DOSTĘP PREMIUM