Podwójna emerytura. Sprawdź czy możesz liczyć na dwa świadczenia. Podpowiadamy, gdzie złożyć wnioski

Na systematycznie wypłacaną podwójną emeryturę w Polsce może liczyć tylko nieliczna grupa seniorów. Taka sytuacja dotyczy bowiem wybranych grup, które muszą spełniać jeden z trzech warunków.

Podwójna emerytura - dla kogo dwa świadczenia co miesiąc? 

Podwójna emerytura to w Polsce bardzo rzadki przywilej. Liczyć na nią mogą tylko osoby, które spełniają jeden z trzech warunków:

  • nabyły prawo do emerytury w Polsce i za granicą,
  • były zarejestrowane w KRUS,
  • niektórzy pracownicy służb mundurowych

Podwójna emerytura 2022 za pracę za granicą - niezbędny jest wniosek 

Osoby, które mają udokumentowany staż pracy za granicą i uzyskały prawo do emerytury zarówno w Polsce, jak i innym kraju, mogą ubiegać się o podwójną emeryturę. 

W tym przypadku niezbędny będzie wniosek, który złożysz w odpowiednim oddziale ZUS realizującym rozporządzenia unijne z danego kraju UE lub EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu). Pełen wykaz placówek ze wskazaniem kraju, jaki obsługują, znajduje się na stronie ZUS.

Podwójna emerytura dla służb mundurowych? Zdarza się, choć niezwykle trudno ją uzyskać

O podwójną emeryturę mogą starać się osoby, które mają uprawniający do emerytury z Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA staż w służbach mundurowych oraz staż cywilny uprawniający do emerytury z ZUS. 

Uzyskanie podwójnej emerytury w takim przypadku jest trudne, bowiem Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zasłaniając się przepisami mówiącymi o możliwości wypłaty tylko jednego świadczenia emerytalnego, zawiesza wypłatę emerytury. Odwołanie od decyzji ZUS złożone w Sądzie Okręgowym może jednak przynieść oczekiwany skutek i sprawić, że na konto seniora trafią dwie emerytury.

Podwójna emerytura ZUS i KRUS - dwuzadaniowcy mogą liczyć na dwa świadczenia, ale muszą spełnić kilka warunków

Na podwójną emeryturę mogą liczyć osoby, które prowadziły gospodarstwo rolne i odprowadzały składki do KRUS, a jednocześnie pracowały na etacie odprowadzając składki do ZUS, czyli tak zwani dwuzadaniowcy. Podwójne świadczenie może zostać przyznane osobom urodzonych po 31 grudnia 1948 roku

- Osoby ubezpieczone, urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r., które w okresie aktywności zawodowej podlegały zarówno ubezpieczeniu społecznemu rolników, jak i powszechnemu systemowi emerytalnemu, mają prawo pobierania jednocześnie świadczeń z obu systemów. Po osiągnięciu wieku emerytalnego osoby te mogą nabyć prawo do emerytury rolniczej, jeżeli podlegały ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników przez okres co najmniej 25 lat, jak również prawo do emerytury powszechnej. - wyjaśnia resort pracy

W tym przypadku niezbędne będzie złożenie wniosku oraz udowodnienie posiadania odpowiednich okresów składkowych. Wniosek o emeryturę z ZUS należy złożyć w jednym z oddziałów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku wniosków o emeryturę rolniczą, wniosek może być zgłoszony we właściwym terytorialnie - wg miejsca położenia gospodarstwa rolnego - oddziale regionalnym KRUS lub w placówce terenowej KRUS

TOK FM PREMIUM