Program "Moje ciepło". Dofinansowanie to nawet 21 000 zł, ale nie dla każdego. Nabór wniosków trwa

Wsparcie finansowe w ramach programu "Mojego Ciepła" ma być udzielane w formie bezzwrotnych dotacji. Obowiązuje też zasada: najpierw inwestycja, potem wypłata.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) ogłosił nabór w programie „Moje Ciepło". W ramach tego programu będzie można otrzymać od 7 do nawet 21 tysięcy złotych dotacji na zakup i montaż pompy ciepła w domach jednorodzinnych. Nabór ruszył na przełomie marca i kwietnia 2022.

– Szerokie zastosowanie w domach jednorodzinnych pomp ciepła, które zaliczają się do najnowocześniejszych, ekologicznych, zeroemisyjnych źródeł ciepła, przyczyni się poprawy jakości powietrza w naszym kraju i do osiągania wytyczonych celów klimatycznych – poinformowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Program "Moje Ciepło": kto może otrzymać dofinansowanie na pompy ciepła?

Dofinansowanie "Moje Ciepło" będzie dotyczyć powietrznych, wodnych i gruntowych pomp ciepła, wykorzystywanych do samego ogrzewania budynku lub w połączeniu z jednoczesnym zapewnieniem ciepłej wody użytkowej.   

Co ważne, ze wsparcia finansowego w ramach programu "Moje Ciepło" mogą skorzystać właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. W przypadku tego programu obowiązuje zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata, podaje Gov.pl. 

Przez nowy budynek mieszkalny rozumie się taki, w przypadku którego w dniu ubiegania się o dofinansowanie "Moje Ciepło" nie złożono jeszcze zawiadomienia o zakończeniu budowy lub nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu. Jak czytamy w komunikacie na stronie Gov.pl, przewidziano dodatkowo jedną istotną możliwość: może to być również nowy jednorodzinny budynek mieszkalny, w odniesieniu do którego złożono już zawiadomienie o zakończeniu budowy lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie – pod warunkiem jednak, że nie nastąpiło to wcześniej niż 1 stycznia 2021 r. 

Wnioski do programu "Moje Ciepło" będzie można składać do 31 grudnia 2026 roku.

Środki na obsługę programu „Moje Ciepło" pochodzą ze środków unijnych dla krajów o największych wyzwaniach dot. redukcji CO2. Ile wynosi dofinansowanie?

Wsparcie finansowe z NFOŚiGW ma być udzielane w formie bezzwrotnych dotacji stanowiących od 30 do 45 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji. Oznacza to, iż na zakup i montaż pompy ciepła będzie można dostać od 7 do 21 tysięcy złotych.

–  Środki na obsługę programu „Moje Ciepło" będą pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego, czyli nowego instrumentu Unii Europejskiej dla 10 krajów o największych wyzwaniach związanych z realizacją unijnych celów redukcji emisji dwutlenku węgla – wyjaśnił prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski.

Pieniędzy ma wystarczyć dla wszystkich wnioskodawców, ponieważ budżet programu „Moje Ciepło" wynosi aż 600 mln zł. 

TOK FM PREMIUM