Program "Moje ciepło". Dotacje do pomp ciepła to nawet 21 tys. zł. Niektórzy mają szczególne przywileje

Lada chwila ma ruszyć nowy program rządu "Moje ciepło". W ramach dofinansowania na pompy ciepła można uzyskać nawet 21 tys. zł dopłaty. Jak się do niego zapisać?

Rusza program "Moje ciepło". Zwrot nawet do 45 proc. kosztów, ale nie dla wszystkich

Na przełomie kwietnia i maja rusza program dopłat do pomp ciepła z budżetem 600 mln zł. Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski poinformował, że w zależności od rodzaju pompy, dotacje będą wahać się od 7 do nawet 21 tys. zł. Przy czym pokrycie kosztów nie przekroczy 30 proc. kosztów kwalifikowanych, a w przypadku osób z Kartą Dużej Rodziny będzie to 45 proc.

W programie "Moje ciepło" przez koszty kwalifikowane rozumie się te, za okres od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2026 roku. Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowych domów jednorodzinnych. Przyznane dofinansowanie ma charakter bezzwrotny.

Dopłata do pomp ciepła. Dla jakich budynków jest program „Moje ciepło"?

Program przewidziany został wyłącznie dla nowych nieruchomości. Przez nowy budynek mieszkalny rozumie się taki, w przypadku którego (w dniu ubiegania się o dofinansowanie z NFOŚiGW) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy albo nie złożono wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie domu.

- Zgodnie z planem startujemy z naborem, jak tylko wykonawca wyłoniony w drodze postępowania publicznego wykona stosowną aplikację obsługującą program. Program dopłat przewiduje dofinansowanie zakupu oraz instalacji pomp ciepła w budynkach nowo budowanych o podwyższonym standardzie energetycznym - tłumaczył Mirowski.

A zatem osoby zainteresowane będą musiały uwzględnić też czynnik standardu energetycznego, w jakim został wybudowany dom. Podwyższony standard oznacza, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 roku oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach.

Dofinansowanie do pomp ciepła. Kiedy będzie można zapisać się do rządowego programu?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej planuje rozpocząć nabór wniosków w programie „Moje Ciepło" na przełomie I i II kwartału 2022 roku. Natomiast okres kwalifikowalności budynków będzie liczony od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2026 roku. Dokładne terminy składania wniosków nie są jeszcze znane.

Osoby planujące zakup i montaż w swoim nowym domu jednorodzinnym pompy ciepła przy wsparciu finansowym z NFOŚiGW powinny pamiętać o bardzo istotnej zasadzie: najpierw inwestycja, potem refundacja. Jest to rozwiązanie stosowane także w innych programach powszechnych prowadzonych przez NFOŚiGW.

TOK FM PREMIUM