Agora może przejąć pozostałe 60 proc. udziałów Eurozetu. Na transakcję zezwolił sąd apelacyjny

Agora może przejąć pozostałe 60 procent udziałów Eurozetu. Na transakcję zezwolił dzisiaj Sąd Apelacyjny w Warszawie, który podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji. Wyrok jest prawomocny.
Zobacz wideo

Agora posiada już 40 proc. udziałów w Eurozecie. Jesienią 2019 roku ogłosiła, że chce skorzystać z opcji call, czyli prawa do nabycia wszystkich udziałów od wspólnika. W tym celu złożyła do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wniosek o zgodę na przeprowadzenie tej transakcji.

Jednak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w styczniu 2021 roku wydał decyzję zakazującą przejęcia Eurozetu przez Agorę. Miesiąc później Agora odwołała się od niej do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zaskarżając decyzję prezesa UOKiK w całości i wskazując na rażące naruszenia przepisów prawa, jakie miały miejsce przy wydaniu tego rozstrzygnięcia.

12 maja 2022 sąd ogłosił wyrok zmieniający w całości decyzję prezesa UOKiK i wyraził bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Agorę kontroli nad Eurozetem. Uwzględnił przy tym argumenty zawarte w odwołaniu Agory, uznając, że transakcja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji na rynku. 

W lipcu UOKiK złożył apelację od tego wyroku, domagając się zmiany zaskarżonego wyroku poprzez oddalenie odwołania Agory w całości, ewentualnie uchylenia zaskarżonego wyroku w całości i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania sądowi pierwszej instancji. 

TOK FM PREMIUM