Krótszy czas pracy w upały? Pracownik powinien mieć wodę i cień. Czasem może też krócej pracować

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko zaapelowała do pracodawców o zorganizowanie pracy w upalne dni zgodnie z zasadami BHP. Przypomina, że pracownikom trzeba zapewnić nieodpłatnie zimne napoje i odpoczynek w cieniu, czasem skrócić godziny pracy. Jednak jest problem z maksymalną dopuszczalną temperaturą w pomieszczeniu w przepisach BHP.

Upały w pracy. Obowiązki pracodawcy obejmują zimne napoje na koszt firmy

Żar leje się z nieba, ale nie wszyscy mają już urlop i sprawdzają prognozy określające do kiedy upały w Polsce. O tym, jak poradzić sobie z obowiązkami służbowymi i zorganizować pracę, gdy panują tropikalne temperatury mówił Główny Inspektorat Pracy przypominając o obowiązkach pracodawców i prawach pracowników podczas upałów..

Jak apeluje Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko, "jeżeli temperatura na stanowiskach pracy przekracza 28 st.C, a na otwartej przestrzeni 25 st. C - pracodawcy powinni zapewnić pracownikom nieodpłatnie zimne napoje. Napoje powinny być dostępne stale w ciągu całej zmiany roboczej, w ilości zaspokajającej potrzeby zatrudnionych."

Dodatkowo, jak podaje infor pl, w przypadku pracy w warunkach gorącego mikroklimatu, charakteryzującego się wartością wskaźnika obciążenia termicznego (WBGT) powyżej 25 st. C, pracodawca powinien zapewnić zimne napoje wzbogacone w sole mineralne i witaminy.

Wskaźnik WBGT (ang. wet bulb globe temperature) wyraża się w stopniach Celsjusza. Służy do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy, z pominięciem obciążeń termicznych bliskich strefom komfortu termicznego i występujących w ciągu krótkich okresów.

Dodatkowo miejsca czerpania wody zdatnej do picia powinny znajdować się nie dalej niż 75 m od stanowisk pracy.

Upał w pracy a prawa pracownika. Jaka jest maksymalna temperatura w miejscu pracy? Luka w przepisach BHP

Co mówi Kodeks pracy? Temperatura w biurze jest w upale wyzwaniem, bo nie wszędzie dostępne są wentylatory czy klimatyzacja. Niestety, przepisy prawa pracy i BHP nie wskazują maksymalnej dopuszczalnej temperatury w miejscu pracy dla wszystkich pracowników. Jedynie w przypadku młodocianych jest to określone. Przepisy mówią, że nie mogą być oni zatrudniani przy pracach w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 st.C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65 proc.

Z drugiej strony w przepisach BHP jest jasno powiedziane, że w pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania). Dlatego eksperci przyjmują, że temperatura w miejscu pracy nie powinna przekraczać:

  •  30 st. C w pomieszczeniach biurowych,
  •  28 st. C przy ciężkiej pracy fizycznej w hali,
  •  26 st. C w warunkach szczególnych.

Jeżeli pracownik jest zatrudniony do prac brudzących, wykonywanych w wysokiej temperaturze lub wymagających zapewnienia należytej higieny procesów technologicznych, pracodawca jest obowiązany zapewnić co najmniej 90 litrów wody dziennie na każdego pracownika do celów higienicznych

Krótszy czas pracy w upały? Na pewno przysługuje miejsce w cieniu na odpoczynek

Główny Inspektor Pracy apeluje także do pracodawców o skracanie czasu pracy podczas trwających upałów. Chodzi zwłaszcza o pracowników, których dzienny wymiar czasu pracy przekracza 8 godzin. Niestety chodzi głównie o osoby pracujące na zewnątrz, a nie w pomieszczeniach, gdzie często jest dostępna klimatyzacja czy wentylatory.

Pracodawcy mogą też z powodu wysokich temperatur wprowadzić rotację na stanowiskach pracy i dodatkowe przerwy. Dzięki nim pracownicy zyskają możliwość ochłodzenia się i regeneracji sił. Ważny jest fakt, że takie skrócenie czasu pracy i dodatkowe przerwy nie mogą powodować obniżenia wynagrodzenia pracowników.

PIP przypomina pracodawcom, że w czasie pracy na otwartej przestrzeni pracownicy powinni mieć także możliwość odpoczynku przed upałem w miejscu zacienionym i zadaszonym. Trzeba zadbać o to, aby pracownicy nosili nakrycia głowy i przewiewne ubrania, które ochronią ich przed promieniowaniem UV. Jeśli to możliwe, jest wskazane aby wykonywali swoje obowiązki w chłodniejszych porach dnia.

Czy wiesz, że możesz słuchać TOK FM przez internet bez reklam? W Radiu TOK + Muzyka zamiast reklam usłyszysz muzykę. Kup TOK FM Premium w promocyjnej cenie 1 zł za pierwszy miesiąc, później 13,99 zł za każdy kolejny.

Nie czekaj, wypróbuj Radio TOK FM bez reklam!

TOK FM PREMIUM